Wanneer het uur komt,
doet Gij een waterval klateren
in mijn woestijn,
met zuivere olie zalft Gij mijn hoofd,
en door Uw kracht zal ik mijn zwakheid overwinnen.

guatemala boer met bananen

Gij zijt mijn leidsman
Uw voetspoor volg ik
en ik bewandel het smalle pad
dat naar Uw Huis voert.

Gij zegt mij wanneer
en waarlangs,
en ik zal Uw weg gaan
vol blijdschap.
Geef Heer, dat ik op mijn tocht
met hart en ziel meevier
het Feest van het Leven!
Het Feest van het Lege Graf!
Het Feest van de Overwinning van het Kruis!
Laat mij iedere morgen, Heer,
de stem horen van de goddelijke Hovenier
met de altijd nieuwe boodschap:
'Ga en zeg tegen mijn broeders en zusters
dat ik de dood overwonnen heb,
en dat Ik voor allen een plaats heb bereid
in het Nieuwe Vaderland.
Waar grond, liefde en geluk
om niet gegeven worden,
waar geld geen rol speelt.
en melk en brood samen gedeeld worden,
waar de geringsten van mijn broeders en zusters
zich de voornaamsten voelen
aan de Tafel van de Vader.'
zeg en herzeg mij elke avond
dat Gij hebt overwonnen
de Vorst der duisternis.

Ik zal de lijdenskelk drinken, hoe bitter ook,
maar spreek mij moed in, Heer,
zodat mijn hart niet langer beeft van angst,
en mijn hoop niet bevriest
in deze kilkoude verlatenheid,
de hoop Uw Handen te kunnen vasthouden
bij het Vuur
dat oplaait op de Berg.
Uw volk is de Berg!

Doorstroom mij met Uw kracht en
maak mijn geest geducht,
opdat de duizend-en-één voorwendsels
waarmee het hart
tracht te ontsnappen
aan wat werkelijk telt
mij niet doen vergeten
dat er in Uw Huis
altijd Brood zal zijn en Wijn
en dat Uw Woning, Heer,
zich overal bevindt
waar de onmachtigen gerechtigheid zoeken,
de stralende gerechtigheid van het Nieuwe Vaderland,
die reeds in onze ogen glanst!

Julia Esquivel,
uit: Guatemala zal bloeien, BijEEN publikatie 46