WIJ SCHREEUWEN HET UIT

Wij schreeuwen het uit
tegen alles wat het leven doodt.
Wij schreeuwen het uit
tegen ontvoering en mishandeling van kinderen,
tegen de verschrikkingen,
tegen de angst,
tegen de wanhoop,
tegen de vijanden van de vrede.

God,
giet uw liefde uit
op de plekken van honger en dorst
van wanhoop en dood.
Maak uw kerk eendrachtig en standvastig.
Open onze ogen,
zodat wij in ons land
het heilzame werk van uw handen zien.

God,
hoor ons gebed en red ons volk.
Zo bidden wij u in Jezus' naam.