GOD VAN WAT  
NOG KOMEN MOET

God, architect van het geschapene,
al jouw schepselen loven je.
Vanuit het rijk van het eeuwig leven
schiep je wegen naar jou toe.
Zon en sterren aan de hemel
reflecteren heel jouw luister.
Uit wat van je Wezen overschoot
ontstond de wereld en ook wij.
Wij zijn druppeltjes levend water,
ranken van de volle wijnstok.
Wij zijn gebroken brood en lichaam,
wij zijn de kelk voor jouw wijn.
Mens geworden Christus,
in veel verschillende gedaanten
ontvangen wij jou hier op aarde.
En ook al sterven we, we weten,
dat nieuw leven komen gaat.
Jij bent de levenskracht van toekomst,
jij bent de stilte in de storm.
Heilige Geest, jij bent wat blijft
van de momenten die vergaan.
En als wij melk en honing proeven,
geuren smaken die ons goed doen
beamen wij jouw zijn in ons:
jij bent de troost in ons bestaan.
God van alle generaties
God van wat ging en nog komen moet,
in jouw liefde zijn wij geborgen,
in jouw liefde gaan wij voort.
Als wij jou zoeken vinden wij je
tussen mensen, hier beneden
en voelen wij de zachte streling
van jouw glorie die ons raakt.

Miriam Therese Winte
in:  the singer and the song.