AAN U, HEER

Aan U, Heer van alles, brengen wij lof
en U, Jezus Messias, prijzen wij,
want U bent de verrijzenis van onze lichamen
en de verlosser van onze zielen.
Het is goed de Heer te prijzen
en te loven zijn hoogverheven naam.
Aan U, Heer van alles, brengen wij lof
en U, Jezus Messias, prijzen wij,
want U bent de verrijzenis van onze lichamen
en de verlosser van onze zielen.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen en Amen.
Aan U, Heer van alles, brengen wij lof
en U, Jezus Messias, prijzen wij,
want U bent de verrijzenis van onze lichamen
en de verlosser van onze zielen.

Oud kerklied,