GOD,   DIE EVA GESCHAPEN HEBT

God, die Eva geschapen hebt,
Geef ons, de vrouwen van dit land,
Eva' s nuchtere kracht,
zodat wij leven kunnen geven aan een menselijke maatschappij
o
mdat zij ook geleden heeft bij het baren.

God, die Hagar en Sara hebt geschapen,
g
eef ons, de vrouwen van dit land, hun volharding,
w
aarmee zij Abrahams geest kunnen sterken,
o
m zijn volk te leiden naar de weg van het heil.

God, die Asia hebt geschapen, Farao's vrouw,
g
eef ons, de vrouwen van dit land,
Asia's kracht om de tirannie te bestrijden,
z
elfs als de vijand die zij bevocht haar eigen echtgenoot was.

God, die Masjieta hebt geschapen, Farao's dienstmeid,
geef ons, de vrouwen van dit land,
Masjieta's geloof, waarmee zij de koning van haar land bevocht,
d
ie zelfzuchtig was en zichzelf tot god verafgoodde
e
n Masjieta vernietigde in een gloed van kokende tin.

God, die Balkieja schiep, de Koningin van het land Sjeba,
g
eef ons, de vrouwen van dit land, Balkieja' s kunde om te leiden,
w
aardoor zij onvruchtbaar land veranderde in vruchtbare aarde,
o
m haar volk uit de hongersnood te leiden.

God, die Jasjodara hebt geschapen, Sidharta's vrouw,
g
eef ons, de vrouwen van dit land
d
e barmhartigheid van deze koningin
d
ie haar man de weg van het licht liet kiezen
e
n een Boeddha worden, terwijl hij haar en de troon verliet.

God, die Maria hebt geschapen, de moeder van Jezus,
g
eef ons, de vrouwen van dit land,
Maria's heiligheid om jouw opdrachten te aanvaarden
e
en kind te baren dat liefde en vrede zal onderwijzen.
Zijn jouw opdrachten niet gebruikt om nu eerder macht te ondersteunen,
d
an te pleiten voor rechtvaardigheid en waarheid?

God, die Khadiedja schiep, Mohammeds vrouw,
g
eef ons, de vrouwen van dit land,
Het zakeninstinct van Khadiedja,
zo
dat met haar rijkdom de profeet zijn leringen kon verbreiden.

God, die Aisja schiep, de moeder der gelovigen,
g
eef ons, de vrouwen van dit land,
Aisja's inzicht om betekenis te geven aan jouw aanwezigheid,
v
anuit haar aantekeningen over het voorbeeldig leven van de profeet.
Hoe wonderlijk onderwijst de profeet ons
om vrouwen gezag en respect te geven.

God, die moeder Teresa van Calcutta schiep,
g
eef ons, de vrouwen van dit land,
d
e kracht van moeder Teresa en haar volharding,
z
odat wij warmte en genegenheid tonen voor de armen
die niet als menselijke wezens worden behandeld door hun buren.

God, die miljoenen andere vrouwen hebt geschapen,
g
eef ons, de vrouwen van dit land,
h
un voorbeeldig gedrag,
zodat wij kunnen doorgaan
m
et de strijd waarvoor wij ons inspannen.

God, luister naar onze gebeden op deze avond,
l
eid ons op het rechte pad, het pad van diegenen die verlicht worden.
n
iet het pad van diegenen die jij veracht. Amen

Uit Begrip