MET DE BUREN

Heer, onze God, wij danken u,
dat u de wereld geschapen hebt in al zijn diversiteit,
met verschillende volken,
met verschillende culturen,
met verschillende overtuigingen.

Wij danken u ook, omdat u ons in staat stelt
met elkaar samen te leven in één gemeenschap,
één mensheid.
Dat u ons gezocht hebt via de mond van profeten
die ons oproepen ons leven te beteren.
Dat u ons in staat stelt onszelf te zijn
en samen met anderen te zoeken
naar een nieuwe vrije gemeenschap van mensen.
Dat u ons gezocht hebt door Jezus
die door zijn dienstbaarheid en zelfgave
een voorbeeld werd voor ons,
die ons samenbracht in zijn liefdesgemeenschap met hem.

Voor de belofte dat u ons
zou zoeken met uw heilige Geest
die ons leven nieuwe richting geeft
en ons doet werken aan een nieuwe mensengemeenschap.
Voor de kerk, het lichaam van uw dienstknecht,
de gemeenschap van hen
die vanwege hun geloof in Hem,
betrokken moeten zijn op een leven in gemeenschap
met God en hun buren.
Wij danken u, God.
Help ons meer open te staan voor onze buren;
help ons ook om vriendelijk te zijn
voor wie we ontmoeten en met wie we werken.

in: €˜Your will be done'.