PRIJST HEM, AL WAT LEEFT

In naam van de allerbarmhartigste God,
prijst Hem, al wat leeft
in de hemel en op aarde.  

Hij is de almachtige en alwetende.
H
ij heerst over hemel en aarde.
Hij schenkt leven en dood,
Hij is almachtig.
Hij is de eerste en de laatste,
de zichtbare en de verborgene;
Hij kent al wat is.
In zes dagen heeft Hij
hemel en aarde gemaakt
en is daarna op zijn troon gaan zitten.
Hij weet wat in de aarde dringt,
Hij weet wat uit de aarde komt.
Hij weet wat uit de hemel valt,
en wat ten hemel stijgt.
Hij is met u, waar u ook bent.
God ziet uw doen en laten;
Hemel en aarde tonen ons
zijn heerschappij.
Eens zal alles tot Hem terugkeren.
Hij laat de nacht op de dag volgen
en de dag weer op de nacht.
Hij kent de diepten van Uw hart.  

Toegeschreven aan Mohammed