VOOR DE WERELD WAARIN WE LEVEN

Voor wie uitbuiten en worden uitgebuit,
voor wie vervolgen en worden vervolgd,
voor wie onderdrukken en worden onderdrukt,
voor misdadigers en slachtoffers:
God van liefde, voor hen allen bidden we.

Verwijder uit ons hart, God, als we bidden,
alle onrust, alle wraakzucht en alle voze gedachten.
Geef ons een heldere blik op de wereld,
op onszelf en alle mensen.
Maar schenk ons geloof in de mogelijkheden
die U ieder van ons gegeven hebt.

We bidden voor kinderen die opgroeien
zonder gevoel voor schoonheid,
zonder gevoel voor wat goed is of slecht
zonder kennis van U of uw zoon Jezus.

We bidden voor vouwen en mannen
die het geloof in de toekomst hebben verloren en zonder hoop zijn,
voor bestuurders die de creativiteit van mensen tenietdoen,
voor regeringen die wars zijn van vrede,
die gerechtigheid, vrijheid en ontwikkeling tegenwerken.

We bidden voor de kerk en de wereld,
we brengen U dank voor uw goedheid.
We bidden voor uw liefde
die U ons in Jezus hebt leren kennen,
voor uw waarheid die in zijn dood en verrijzenis betekenis kreeg,
voor uw belofte aan ons en aan alle mensen,
dat we de hoop levend moeten houden,
ondanks alle falen en feilen.

Laat ons naar ons werk en onze relaties gaan,
gestimuleerd door hoop, gesterkt door geloof en geleid door liefde
en zo ons aandeel doen in uw verlossing van de mensen
in de naam van Jezus, onze Heer.