DE GEEST VAN GOD

Ik was er voor de regen en de meren.
Ik was er voor de sneeuw en de hagel.
Ik was er voor de bergen en de wind.
Ik ben de geest van God.
Ik ben in het licht dat de aarde verlicht.
Ik ben in de duisternis van de nacht.
Ik geef de natuur haar kleuren.
Ik geef haar groeikracht
en ik geef haar vruchten.
Ik ben daar waar wijsheid wordt gevonden.
Ik ben in jullie liederen in jullie lachen.
Ik ben in de tranen die jullie vergieten uit verdriet.
Ik ben in de donkere en blijde ogen van jullie kinderen.
Ik ben jullie eensgezindheid,
ik ben jullie volheid en jullie eenheid.
Ik ben in jullie als je op weg bent.
Ik ben in jullie als je van mensen houdt.
Ik geef liefde aan wie liefheeft.
Ik ben de echo van de liefde tussen mensen
Ik ben de geest van God.  
Ik ben zegen en volheid
voor al wie gaat op deze weg.

Canto al Pueblo
uit: Gesang des Regenbogens, Indianische gebete.