Ontvang het heilige vuur
Zorg dat je leeft als vuur:
een vuur dat gezien mag worden,
een leven dat gezien mag worden.

kenyatweekindjes2

Mogen het licht van God in je toenemen.
Steek een vuur aan dat je hoofd waardig is;
steek een vuur aan dat je kinderen waardig is;
steek een vuur aan dat je voorvaderen waardig is;
steek een vuur aan dat jou waardig is;
steek een vuur aan dat God waardig is.
Ga nu in vrede.
Moge de Almachtige je beschermen
vandaag en alle dagen. Amen.

Maasai, Kenya;
uit: a Maryknoll Book of Prayer;
Ook de foto komt uit Kenya.