WIJ KUNNEN NIET DOMWEG BIDDEN

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken
aan de hongersnood;
want U hebt ons de middelen al gegeven
om de hele wereld
van voedsel te voorzien,
als we er maar
een wijs gebruik van maken.

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken
aan alle ziektes,
want U hebt ons een verstand gegeven
om geneesmiddelen en therapieën
uit te denken,
en er goed en dankbaar
gebruik van te maken.

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken
aan de wanhoop,
want U hebt ons de macht gegeven
om de sloppenwijken
te vervangen door echte huizen
en zo weer hoop te schenken.

Daarom bidden wij U
in plaats van dit alles, God,
om kracht, vastberadenheid
en een sterke wil
om te handen uit de mouwen te steken
in plaats van alleen maar te bidden,
en te doen in plaats van alleen maar te wensen.
Amen.

Milleth Soriano