VOOR ALLE MENSEN

Levende God,
We bidden voor alle mensen:
voor hen die worden uitgebuit en onderdrukt,
voor hen wier vrijheid en waardigheid
worden ontkend door systemen en autoriteiten;
voor hen die gedwongen worden
hun land te verlaten vanwege hun overtuigingen;
voor hen die antwoorden zoeken
en hun leven betekenis willen geven
vanuit hun eigen cultuur en religieuze overtuiging.

We bidden voor de vrouwen
die door traditie en praktijk
gediscrimineerd worden en uitgesloten;
voor hen die te lang en te hard moeten werken
en nauwelijks zichzelf en hun gezin kunnen kleden en voeden;
voor hen die hun lichaam verkopen moeten om te overleven.
Voor de vrouwen en mannen bidden we,
die wanhopig leven moeten in de handen van uitbuiters;
voor hen en voor allen die lijden bidden wij.

God, maak ons allen deelgenoot aan uw scheppende liefde,
een liefde die barrières tussen mensen slecht,
die mensen samenbrengt,
vrouwen met mannen, mannen met vrouwen,
gemeenschappen met gemeenschappen.
Een liefde die lege levens weer hoop geeft,
een liefde die mensen bij elkaar brengt,
ons meer mens maakt.

Vervul in ons uw belofte, God,
ten bate van alle mensen,
door Jezus Christus. Amen.

uit: No Longer Strangers