WIJ ZULLEN ONZE KNIE NIET BUIGEN

Wij zullen onze knie niet buigen
voor de neoliberale goden van bloed en bodem,
van geld, macht, seks of roem.
Wij zullen onze knie maar voor Eén buigen,
JHWH, de Barmhartige,
met wie en in wie wij er willen zijn
voor hen die niemand hebben: de armsten onder de armen.
Voor hen willen wij een leven voor de dood.

Ik-zal-er-zijn-voor-en-met-u
- in barensnood tot aan het einde der tijden
wordt vlees en bloed
als wij heel ons hart, heel onze ziel en al onze krachten
onverdeeld ten dienste stellen van de armen eerst.

Jezus,
stom, verlaten, uitgestoten, geslagen,
met wie wij in gemeenschap leven.
wordt vlees en bloed in de armen,
zijn vlees en bloed.
Dat vieren en behoeden en verdedigen wij
in gemeenschap van tafel en leven,
om nooit te vergeten het gebaar van overgave
dat het verschil maakt tussen leven en dood.
In gemeenschap met velen.
met wie wij een beweging vormen.

In kleine gemeenschap ook
van mannen en vrouwen,
harde kern en teder hart,
van hen die in deze crisistijd van groeiende uitsluiting
en systematisch individualisme
willen leren luisteren naar de Stem van de minsten
en zich radicaal en passioneel willen bekeren tot hun wereld.
Wij willen leren onze eigen ontplooiing onbelangrijk te achten
om het lijden van de Eeuwige in deze wereld serieus te nemen.

Wij willen leren delen wie we zijn, wat we hebben,
zonder reserves aan te leggen,
want het manna moet vandaag gegeten worden.
Wij willen leren liefhebben en vergeven
met een niet-bezittende en niet-exclusieve liefde
en met eerbied voor het anders-zijn
van de anderen en de Andere.

In onze gemeenschap zoeken wij
een nieuw bondgenootschap aan te gaan:
broeders, zusters, niet op basis van bloedverwantschap,
maar op basis van erkenning in JHWH.
De oudste zal de jongste dienen
en samen dienen we de kleinste.
In een gemeenschap zonder enig monopolie
zoeken en organiseren we een bondgenootschap
met andere gemeenschappen,
wereldwijd, tot aan het einde van de wereld.

Elykia-gemeenschap
in: Adem halen, de wereld rond