WEES ONZE GIDS

Trooster van Godswege,
U die voor ons ten beste spreekt.
In U is de waarheid, Geest,
in U ligt alle goeds verborgen;
U bent de bron van al wat leeft,
U deelt uw gaven uit.
U bent het die vanuit uw wereld
aan ons talenten geeft.

Kom, kom in ons wonen, Heer,
louter wat in ons vertroebeld is.
Schep in ons een zuiver hart,
vernieuw in ons de juiste geest.
Geest van matigheid en zuiverheid
van gerechtigheid en ware heiligheid;
Geest van wijsheid, inzicht;
Geest van kracht en het krachtige besluit;
Geest van kennis en de vreze Gods.

Wees bij ons. Leid ons.
Wees onze gids.
Maak ons sterk, help ons de tijden door.
Geest van heiligheid,
zo barmhartig en zo goed,
maak ons mild en zacht.
Maak ons vrij van wat verduistert.
Kom in ons wonen.

Raak ons aan, God, met uw liefdesvuur.
Verfris ons.
Doe ons herleven
in het doen van gerechtigheid.
Mogen we zo bestaan in U.
Nu, altijd, in eeuwigheid.
Amen.