BREEK DE MUREN AF

God,
U hebt de wereld en alles daarin gemaakt;
U hebt de mensen geschapen als één stam
en ons de aarde in bezit gegeven.
Wij zijn echter onverdraagzaam geworden
in ons denken, in ons spreken
en in onze daden.

Wij hebben elkaar in soorten ingedeeld
en zelfs gevangen gezet.
Wij hebben elkaar buitengesloten
door haat en vooroordeel.
Breek de muren af die ons scheiden, vragen wij U.
Verenig ons in Christus tot één lichaam.

U wilt dat wij één volk zijn
levend in vrede, genietend van vrijheid, bevrijd van onrecht;
U wilt dat wij mensen zijn,
vrouwen en mannen,
verantwoordelijk voor hun daden.
U wilt, dat we delen met elkaar
en relaties aangaan.

We hebben nieuwe inzichten nodig, God,
we willen ons meer bewust zijn
van wat uw wil is voor heel de mensheid.
We hebben moed nodig
om te doen wat goed is,
ook als dat soms burgerlijke ongehoorzaamheid vraagt.

We vragen U om volharding
om onrechtvaardige structuren af te breken
en tot stof te verkruimelen.
We vragen U ook om genade
om ons met elkaar te kunnen verzoenen.
Breek de muren af die ons scheiden, vragen wij U,
verenig ons in Christus tot één lichaam.