U ROEPT AL WIE GEDOOPT IS

Jezus, Zoon van God,
in wie de volheid van God woont,
U roept al wie gedoopt is, om 'naar diep water te varen',
om de weg te gaan die naar heiligheid leidt.

Wek in de harten van jonge mensen het verlangen
om in de wereld van vandaag
g
etuigen te zijn van de kracht van uw liefde.
Vervul hen van uw Geest van kracht en wijsheid,
zodat zij de volle waarheid
over zichzelf en hun roeping zullen leren kennen.

Jezus, onze Verlosser,
gezonden door de Vader om zijn welwillende liefde te openbaren,
schenk uw Kerk jonge mensen
die bereid zijn om naar diep water te varen,
om onder hun zusters broeders een teken te zijn
van uw aanwezigheid
die ons nieuw maakt en redt.

Heilige Maagd, moeder van de Heiland,
die ons de weg wijst naar God en naar de naaste,
U hebt zijn woorden overdacht in het diepst van uw hart,
steun met uw voorspraak als moeder
onze gezinnen en onze kerkgemeenschappen,
zodat zij opgroeiende en jonge mensen kunnen helpen
om voluit gehoor te geven aan de roepstem van de Heer.
Amen.

Paus Johannes Paulus II