Israël komt zijn afspraken betreffende ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden niet na. Politieke actie van Europa is gewenst en hard nodig. Aldus een kort geleden verschenen rapport van CIDSE, een netwerk van katholieke ontwikkelingsorganisaties, waarvan ook Cordaid deel uitmaakt.

 


Een jaar geleden €“ tijdens een donorconferentie te Parijs in december 2007 €“ beloofde de Internationale Gemeenschap een record bedrag aan financiële hulp voor de bezette Palestijnse gebieden. De Europese Unie was daarbij de grootste donor. Ondanks nakoming van de afspraken door donoren (hulp) en de Palestijnse Autoriteit (hervormingen) blijven verbeteringen voor de Palestijnen uit. De oorzaak: Israël voldoet niet aan de derde noodzakelijke voorwaarde, het opheffen van de belemmeringen in bewegingsvrijheid en toegang. Daarom moet de Europese Unie snel tot politieke actie overgaan om daarin verandering te brengen. Aldus een verklaring.
Op 17 december 2008 zegde de EU een record bedrag van 3,4 miljard Amerikaanse dollar toe voor hulp aan de Palestijnen gedurende een periode van drie jaar. Ondanks betalingen tot zover van twee miljard dollar, verkeert de Palestijnse economie op een dieptepunt. In november 2008 was er in Gaza een armoedecijfer van 76% en een werkloosheidpercentage van 45 en waren meer dan 1,1 miljoen inwoners direct afhankelijk van voedselhulp. Gebleken is dat de Palestijnse Autoriteit de de afspraken van de donorconferentie goed volgt. Zo zijn ondermeer de overheidssalarissen teruggebracht door vermindering van het overheidspersoneel van 180.000 naar ca 141.000 ambtenaren.
Israël daarentegen heeft in 2008 helemaal geen stappen ondernomen om de bewegingsvrijheid in en toegang tot Westbank en Gaza te verbeteren. Volgens de Verenigde Naties zijn de blokkades juist toegenomen. Bovendien werpt Israël nog veel meer moeilijkheden op als €˜vliegende €™ checkpoints, verboden toegang tot grote stukken land, een pasjessysteem, leeftijd- en genderbeperkingen, het scheiden van families, het verbod tot bepaalde voorzieningen en het vernielen van eigendom. Door de beperkingen, veelal gerelateerd aan de aanwezigheid van Israëlische kolonisten, is 40% van de Westbank niet toegankelijk voor de Palestijnse bewoners. Ook lapt Israël de afspraken om de zogenaamde roadmap aan zijn laars. 2008 laat een sterke stijging in het aantal kolonisten; in september 2008 waren er ook maar liefst 2500 gebouwen voor Israëli €™s in aanbouw op de Westbank. En ook dat zijn, aldus Cidse, schendingen van het internationaal recht.
H
et rapport is te vinden op de website van cordaid: www.cordaid.nl