Op de Internationale dag van de Mensenrechten, 10 december, ontving Justine Masika Bihamba uit handen van minister van buitenlandse zaken Maxime Verhagen de Mensenrechtentulp. Ze werd genomineerd door CMC Mensen met een Missie en Justitia et Pax. De prijs werd ingesteld als aanmoediging voor diegenen die zich op hartverwarmende manier inzetten tegen de schending van de universele rechten van de mens.

justine.jpgJustine Masika Bihamba is coördinatrice van de organisatie Synergie des Femmes pour les Victimes des Violeces Sexuelles in Kivu, oostelijk Congo.   Sinds de gevechten daar vorig jaar weer oplaaiden worden vrouwen en meisjes er op grote schaal en vaak op gruwelijke wijze verkracht. Volgens de Verenigde Naties werden in de eerste helft van dit jaar minstens 4500 meisjes en vrouwen slachtoffer van verkrachting. Verkrachting wordt in oostelijke Congo doelbewust als strijdwapen gebruikt.
Justine en haar organisatie bieden hen opvang en begeleiding, en dat is niet zonder gevaar. De jury van de Mensenrechtentulp schrijft in haar rapport ´dat Justine   buitengewone morele moed toont door haar werk voort te zetten ondanks de bedreigingen waaraan zij en haar gezin bloot staan. Haar werk is van onschatbare waarde voor de bevolking. ´

Na de inontvangstneming van de prijs zei Justine Masika zeer blij en vereerd te zijn met de erkenning van het werk dat zij als mensenrechtenactiviste verricht. ´Maar ´, voegde ze eraan toe, ´ik ben hier niet voor mezelf gekomen, maar voor de slachtoffers van seksueel geweld. ´  Ze benadrukte dat Oost-Congolese vrouwen en meisjes nog steeds op grote schaal en vaak op gruwelijke wijze worden verkracht. Daarom riep ze de Nederlandse regering op zich te blijven inzetten voor initiatieven als het hare, die voor velen de laatste strohalm zijn.
Aan het einde van haar dankbetuiging richtte Masika zich ook rechtstreeks tot Nederland. De situatie in Congo moet door ons niet langer gezien worden als een probleem met etnische wortels, maar met economische. Zo hield ze voor. Ook vond ze dat de Nederlandse media het  conflict in oostelijk Congo  niet meer moeten beschrijven in termen van Hutu €™s en Tutsi €™s. Tenslotte vroeg ze de Nederlandse regering troepen te sturen naar Oost-Congo, meer te investeren in educatie en te helpen bij het opzetten van een tribunaal in Congo zelf.

De prijs die Masika kreeg bestaat uit een beeldje van de Mensenrechtentulp, een individuele prijs ter waarde van 10.000 euro en de mogelijkheid een projectvoorstel in te dienen van maximaal 100.000 euro. Mevrouw Justine Masika is voor de Mensenrechten Tulp genomineerd door CMC Mensen met een Missie, in samenwerking met Justitia et Pax. Die ondersteunen Synergie des Femmes pour les Victimes des Violeces Sexuelles.