Waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, respect en solidariteit zijn door religie en levensbeschouwing gestuurde grondwaarden. Dat staat te lezen in een gezamenlijke kerstboodschap van de Raad van Kerken, het Nederlands verbond van Joden en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Het initiatief voor de oproep tot meer dialoog werd genomen door de moslimorganisatie. 'De dialoog leert ons samen te werken'. Aldus de verklaring. 'Door de dialoog dragen we bij aan een vreedzame samenleving, die weet om te gaan met verscheidenheid.'