Op 10 december ontvangen de Franse artsen Françoise Barré-Sinoussi en Luc Montagnier de Nobelprijs voor geneeskunde. Vijfentwintig jaar geleden ontdekten zij het virus dat aids veroorzaakt. Later onderzoek wees uit, dat de origine van aids in Afrika lag.

De cijfers die het VN-aidsprogramma (UNaids) onlangs publiceerde zijn nog steeds verontrustend. De organisatie schat, dat nu wereldwijd 33 miljoen mensen besmet zijn met het hiv-virus en daarvan woont 67 procent in Afrika. Het aantal nieuwe besmettingen in 2007 wordt geschat op 1,9 miljoen, het aantal aidsdoden op 1,5 miljoen.
Vooral in zuidelijk Afrika tiert het virus welig. In Botswana, Lesotho, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia   en Zimbabwe is misschien wel 15 procent van de volwassenen tussen de vijftien en vijftig hiv-positief. Vrouwen vormen nog steeds de meest kwetsbare groep. Van de geïnfecteerden is zestig procent vrouw. Ook het aantal kinderen met aids in Afrika is ten hemelschreiend: het benadert de twee miljoen.
Er zijn ook een paar kleine lichtpuntjes. In verschillende landen stabiliseert het aantal slachtoffers. Het percentage jongere zwangere vrouwen met hiv daalt sinds 2001 zelfs licht.

Een uitgebreide achtergrondanalyse van aids in Afrika is te vinden op de website van het Vlaamse mondiale magazine MO*: www.MO.be/aids.