Samen met Justitia & Pax organiseert Cordaid van 9 tot 12 december een conferentie voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit de hele wereld. De vrouwen zijn afkomstig uit landen als Afghanistan, Colombia, de Palestijnse Gebieden en de Filippijnen, waar geweld een spoor door de samenleving heeft getrokken, of nog steeds trekt. Het doel van de bijeenkomsten is beter inzicht te krijgen hoe maatschappelijke organisaties hun rol in de complexe strijd tegen het terrorisme kunnen verstevigen.  

In naam van de strijd tegen het terrorisme nemen overheden vaak stevige maatregelen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat deze maatregelen het werk van mensenrechtenverdedigers en andere maatschappelijk organisaties moeilijk en vaak zelfs vaak onmogelijk maken. Daarbij blijken vrouwen die actief zijn voor mensenrechten nog kwetsbaarder te zijn dan hun mannelijke collega €™s. Juist in landen, waar geweld en terrorisme een stempel drukken op de samenleving, spelen zij een cruciale rol bij conflictoplossing en het bereiken van duurzame vrede.De bijeenkomsten in Den Haag staan in het teken van het 60-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.