Met steun van Cordaid zamelt de vereniging Samenwerkende Moslim Hulporganisaties (SMHO) tijdens het Offerfeest volgende week vlees in voor armen in Nederland.

Het Islamitische offerfeest vindt dit jaar plaats van 8 tot 11 december. Tijdens dit feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon te offeren aan God. Hiertoe worden in Nederland veelal schapen geslacht. Traditioneel wordt het vlees verdeeld onder familie, buren èn armen.
De organisatie van de inzameling gebeurt geheel door vrijwilligers samen met vertegenwoordigers van moskeeën, Turkse organisaties en politici van Turkse afkomst. Aan de gelovigen wordt gevraagd om per offerdier minimaal 1 kilo vlees ter beschikking te stellen. In januari wordt een deel van het vlees aangeboden in een week van Offerfeestmaaltijden.
Cordaid en SMHO dragen op deze manier bij aan armoedebestrijding in Nederland. Meer informatie:
www.cordaid.nl