Paus Benedictus heeft drie thema's voor zijn reis naar Afrika komende maand maart. Het voorbereiden van de op handen zijnde tweede Afrika-synode, de relatie met de islam in Afrika en de promotie van de vrouw in het continent. Dat  is door de Vaticaanse  persdienst bekend gemaakt. De reis zal de paus, zoals al bekend was, naar Kameroen en Angola voeren en zal plaatsvinden van 17 - 23 maart. In de Kameroenese hoofdsad Yaoundé zal hij de agenda van de Afrika-synode bekend maken, het zogenaamde instrumentum Laboris en met vertegenwoordigers van de Islam praten.  In de Angolese hoofdstad Luanda, waar hij 20 maart zal arriveren, zal hij ook bisschoppen uit andere landen van zuidelijk Afrika ontmoeten, de zogenaamde IMBISA-conferentie, en een toespraak houden voor katholieke organisaties die zich met de ontwikkeling van de vrouw in Afrika bezighouden.