CMC Mensen met een Missie heeft op dinsdag 27 januari de minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders, vlak voor zijn vertrek naar Colombia,  een grote briefkaart overhandigd namens de deelnemers aan de campagne €˜Krassen voor Colombia'. Met die campagne vroeg de ontwikkelingsorganisatie aandacht voor het lot van de tien miljoen Colombianen van Afrikaanse en indiaanse afkomst, een kwart van de bevolking, die veelal in het Colombiaanse beleid onzichtbaar zijn. Zij zijn arm en vaak ook van huis en haard verdreven, omdat ze klem zitten in de strijd tussen het leger en de guerrilla. Deze kwetsbare groep heeft dringend hulp nodig om het leven weer op de rails te krijgen. Zo vindt CMC Mensen met een Missie. Met de campagne €˜Krassen voor Colombia' wilde de organisatie deze groep meer zichtbaar maken. Minister Koenders heeft toegezegd tijdens zijn dienstreis naar Colombia aandacht te zullen geven aan de ontheemden. Ook wil de minister bepleiten dat de Colombiaanse regering en het maatschappelijk middenveld meer met elkaar in gesprek gaan over het oplossen van de problemen in het land.