Van februari tot mei wordt door het Nijmeegs Instituut voor Missiologie weer de cursus Religie en Ontwikkeling gegeven. Twaalf bijeenkomsten, telkens op een dinsdag van 15.45 - 17.30 uur. In de cursus zal met name worden ingegaan op de rol van inheemse spiritualiteit uit Afrika, Azië en Latijns Amerika in het ontwikkelingsproces. De eerste bijeenkomst is op 3 februari. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u zich richten tot Frans Dokman: f.dokman@nim.ru.nl of het secretariaat van Nijmeegs Instituut voor Missiologie: nim@nim.ru.nl.