Deze week viel de nieuwe Missionaire Agenda, werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk, bij de abonnees op de deurmat. Thema van de agenda is de campagne van de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Naast informatie over de campagne in de week voor Pinksteren is in de agenda ook een nieuwe rubriek met bouwstenen voor liturgie te vinden die door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk wordt verzorgd. De Missionaire Agenda maakt een doorstart. De afgelopen jaargangen werden door de Nederlandse Missieraad verzorgd en uitgegeven. Die is inmiddels opgeheven en deze jaargang   wordt nu door de Konferentie Nederlandse Religieuzen in samenwerking met de Uitgeverij Abdij van Berne verzorgd. Onderzocht wordt of een uitgave ook voor volgende jaren mogelijk is. De Missionaire Agenda gaat dit jaar 4   keer verschijnen. Een abonnement kost 10 euro. Bestellen via administratie@drukkerijberne.nl.