Cordaid Mensen in Nood stelt 550.000 euro beschikbaar voor noodhulp aan de slachtoffers die het strijdtoneel in het noorden van Sri Lanka proberen te ontvluchten. Door het aanhoudende geweld tussen regeringsleger en strijders van de Tamil Tijgers (LTTE), als gevolg van een offensief dat in december 2008 werd gestart, zijn (tien)duizenden mensen op de vlucht. Moeizaam kunnen zij het gevaarlijke gebied verlaten. In en rond de stad Vavunya worden mensen in dertien door de overheid gereedgemaakte, zogenaamde transitcamps opgevangen. Veelal gaat het hier om voormalige scholen.
Ruim 30.000 ontheemden verblijven inmiddels in deze transitcamps, vele (tien)duizenden worden nog verwacht. Schattingen van het aantal mensen dat vast zit in het strijdtoneel in provincie de Vanni variëren tussen 120.000 (overheid) en 300.000 (VN). Cordaid Mensen in Nood zet in op noodhulp aan de ontheemden, via lokale partnerorganisaties. De door Cordaid gesteunde lokale Caritas verstrekt al sinds een week gekookte maaltijden aan ontheemden, met inzet van ca 40 vrijwilligers. Andere partners bereiden de distributie voor van aanvullend voedsel, wat huishoudelijke spullen en kleren, toegang tot veilig drinkwater, psycho-sociale counselling en tijdelijk onderdak.