OM SCHULDVERICHTING VOOR ARME LANDEN

Als gemeenschap van Jezus Christus
hebben wij het recht en de plicht
om met hart en ziel deel te nemen
aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving
met alle middelen die ons ter beschikking staan.

God, wij bidden u,
dat wij als leerlingen van Jezus van Nazaret
door concrete daden op alle niveaus
samen met alle gelovigen
ons inspannen om de onrechtvaardige structuren te veranderen
die mensen tot gevangenen maakt en gevangen houdt.
Laat ons bidden....

al. God van gerechtigheid en vrede, verhoor ons gebed.

Laat ons bidden voor de regeringsleiders
en de leiders van alle internationale instellingen:
dat zij steeds meer mogen streven naar een wereldwijde solidariteit
die de waardigheid van alle volkeren eerbiedigt;
dat zij de wortels van alle onrecht en lijden bestrijden
en de juiste maatregelen nemen
om de schulden van de armste landen te verlichten.
Laat ons bidden ....

al. God van gerechtigheid en vrede, verhoor ons gebed.

Laten wij bidden voor de arme landen
die te lijden hebben van de wijdverspreide corruptie
dikwijls mede veroorzaakt door externe belangen
en verergerd door plaatselijke politici;
bidden wij, dat zij met een vernieuwd geweten
op harmonieuze en doorzichtige wijze hun zaken behartigen.
Laat ons bidden ....

al. God van gerechtigheid en vrede, verhoor ons gebed.

Laten wij ook bidden voor de rijke landen,
dat zij zich meer bewust worden van hun plicht
om de inspanningen te ondersteunen van arme landen
die proberen te ontsnappen aan armoede en ellende;
dat zij mogen inzien dat dit de enige manier is
om te komen tot een duurzame vrede
en een blijvende geest van eensgezindheid.
Laat ons bidden ....

al. God van gerechtigheid en vrede, verhoor ons gebed.

Laat ons bidden voor allen overal in de wereld,
die zich heden ten dage inzetten
voor een rechtvaardige wereld
en een menselijke levensstandaard voor iedereen;
dat God hen mag helpen in hun gedrevenheid
en dat zij nooit de moed verliezen
vanwege de moeilijkheden die zij op hun weg tegenkomen.
Laat ons bidden ....

al. God van gerechtigheid en vrede, verhoor ons gebed.

Missionarissen van Afrika (witte paters)