LAAT UW GEEST DOOR ONZE ADEREN STROMEN

Wij weten, God,
dat uw Geest over de aarde waait,
maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet.
Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait.
Daarom: laat uw Geest in ons leven breken.
Laat hem als bloed door onze aderen stromen,
zodat we geheel door uw wil worden aangejaagd.
Laat hem als bloed door onze aderen stromen,
zodat we ons hart openstellen om u te dienen.

Laat uw Geest ook over de volkeren waaien.
Laat uw Geest waaien over Europa en het rijke Amerika,
uw Geest die mensen barmhartig en dienstbaar maakt.
Laat uw Geest waaien over de Afrikaanse volkeren,
uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst.

Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen.
Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die mensen tot ontmoeting brengt,
en   huizen laat  openen voor vreemden.
Laat uw Geest door onze aderen stromen
als warm bloed uit ons hart
zodat uw koninkrijk
openbreekt over heel de aarde
tot in lengte van dagen.
Amen

Anthony Gittins