De Nederlandse bisschoppen hebben de collectes voor 2009 vastgesteld. Ook het missionair collecterooster.

De data zijn:
Memisa, 7 en 8 februari
Vastenaktie, 25 feb. t/m 12 april
Mensen in Nood, 25 en 26 april
Zondag Oosterse kerken, 9 en 10 mei

Week Nederlandse Missionaris, 24 t/m 31 mei

MIVA, 29 en 30 augustus
Vredesweek, 20 t/m 27 september
Wereldmissiedag van de Kinderen, 3 en 4 oktober
Missiezondag, 17 en 18 oktober
Willibrordzondag, 7 en 8 november

Adventsactie Solidaridad, 28 november t/m 20 december