Er waren in de Verenigde Staten in 2009 een miljoen meer katholieken dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse bisschoppen pas geleden publiceerden. Volgens die cijfers zijn en momenteel 68.115 miljoen Amerikanen katholiek, 22 procent van de bevolking. Het aantal priesters bedroeg bijna 41.500 en op de 189 seminaries studeerden bijna 5000 jongelui voor het priesterambt. Andere cijfers: Amerikaanse zusters zijn er bijna 61.000, broeders bijna 5000. Jaarlijks worden er bijna 900.000 kinderen en 43.000 volwassenen gedoopt.