Het Afrika Europa Netwerk (AEN) van de Nederlandse religieuzen, bestaande uit missionarissen die in Afrika werkten, maakt zich boos over de Europese melksubsidies. Die bedreigen de Afrikaanse melkveehouders, vindt het AEN. Verleden jaar besloot de EU de Europese melkproductie geleidelijk te gaan liberaliseren.  Het gevolg was dat de melkplas toenam en er weer exportsubsidies werden gegeven om die weg te werken. Die Europese melk komt nu in de vorm van melkpoeder terecht in Afrika, waar de lokale melkveehouders  in de problemen komen en uit hun eigen markt worden gedrukt. Zij krijgen immers geen subsidie. Europa heeft wel de mond vol over de millenniumdoelen en ontwikkelingshulp aan de Afrikaanse landbouw, maar brengt ze tegelijk door deze subsidies aan eigen boeren van de drup in de regen. Aldus het AEN.

Het Europese netwerk van ordes en congregaties met missionarissen in Afrika, AEFJN,  riep kort geleden de EU op om meer stappen te ondernemen voor de  vrede in oostelijke Congo.  Ook het sturen van een troepenmacht kan daartoe horen, vindt het Europese netwerk dat zijn bureau in Brussel heeft. De Afrika missionarissen  willen ook dat de EU een fonds in het leven roept voor de heropbouw en ontwikkeling van oostelijk Congo.