Een priester, een diaken en drie priesterstudenten zijn in het bisdom Groningen-Leeuwarden aangekomen om er te werken. Alle vijf zijn lid van de Misioneros de Cristo Maestro, een jonge, in 1992 opgerichte Colombiaanse (missie)congregatie.   Ze zijn door de vorige bisschop, mgr Eijk, naar het bisdom gehaald om het religieuze leven in het bisdom nieuw leven in te blazen. De religieuzen hebben in Colombia al een inburgeringscursus gevolgd.