In de Indonesische katholieke kerk is verontrust gereageerd op een regeringsbesluit eind vorig jaar om de financiering van bijzonder onderwijsstichtingen in te perken. Gevreesd wordt dat hiermee de bijl aan de wortel van het katholiek onderwijs in Indonesië wordt gelegd. Aldus een verklaring van de secretaris van de katholieke onderwijsraad, pater Suyatno, op de website van de Katholieke Pers Unie in Azië (UCAN).  Hij vindt dat de nieuwe wet in strijd is met de Indonesische grondwet, die religieuze gemeenschappen in het land het recht geeft eigen scholen te stichten en te onderhouden. Omdat €˜rijke' schoolbesturen vaak ook katholieke scholen in arme dorpen hebben geadopteerd, zal, denkt Suyatno, met name het bijzonder onderwijs in arme dorpen getroffen worden.