Eind 2008 heeft de Duitse vastenactie Misereor de nieuwe hongerdoek van 2009 gepresenteerd. De schilder is een Nigeriaanse kunstenaar, Tony Nwachukwu die in 1959 in Enugu is geboren.

hongerdoek2009.jpg

De titel van de Hongerdoek luidt 'Gottes Schöpfung bewahren, damit alle leben können'; In het Nederlands: Behoud van de schepping, opdat allen kunnen leven. De hongerdoek zal vooral in 2010 in Nederland door Vastenaktie worden verspreid en dienst doen tijdens de veertigdagentijd.

Klimaatverandering is dus het thema. Als mensen zijn we verantwoordelijk voor de schepping die God aan ons heeft toevertrouwd. De Hongerdoek van 2009 wil daarbij helpen. Op de hongerdoek zijn drie taferelen te zien: Links zien we een duistere bijna apokalyptische scène. De aarde is levenloos geworden, smerig; de vegetatie is vernield, de lucht verpest. Een jongetje drijft op een olievat (!) in alles met zich mee sleurend water. De kunstenaar schilderde zijn eigen zoontje. Hij kijkt ons aan, smekend om hulp. Het is één minuut voor twaalf!

Daarboven is Gods scheppende hand te zien, zoals ook door Michelangelo in de Sixtijnse Kapel geschilderd. God heeft de aarde geschapen met alles wat er op is en aan de mens ter bewaring gegeven. God zag dat het goed was. Zo staat in de Heilige Schrift, gesymboliseerd in de boekrol. Uit de chaos schept God orde: licht en donker, aarde en lucht, land en water. De levende wezens, ieder naar zijn soort. De mens kreeg de opdracht er voor te zorgen. Gods geest, in de vorm van de duif, waakt daarover en ziet de mensheid, rechtsonder.

In het midden is een licht te zien, een paaskaars met de alfa en de omega, het paaslicht van Christus. Als we goed kijken zien we alle continenten vertegenwoordigd, ook jong en oud. Alle figuren hebben iets in de hand dat met de zeven scheppingdagen correspondeert, maar tegelijk ook wordt bedreigd. Een schaal met water, een korenaar, olie in de lamp, een vogel, bloemen, een geitje, de mensen zelf.De boodschap is klip en klaar: we hebben de opdracht zorg te dragen voor planten, dieren en de mensen, voor heel Gods schepping. Met name het kleine en het zwakke heeft daarbij onze aandacht nodig.

Meer informatie
-  
In het Liturgiekatern rond het thema 'ontmoet de ander' bij de campagne van 2009 staat informatie en wordt de hongerdoek in vieringen gebruikt.