Schilder van deze hongerdoek is de Chinese kunstnaar Li Jinyuan, geboren in 1945 en in Chengdu, provincie Sichuan, professor in de traditionele Chinese schilderkunst. In zijn werk staat het grote Chinese thema van Yin en Yang centraal. Een goede balans van yin en yang brengt harmonie en voorspoed.

china-2007.jpg

Hoewel geen christen, kent en leest JinYuan de bijbel. Vooral Jezus' blijde boodschap van Gods barmhartigheid spreekt hem aan. Hij beeldt op deze doek de zaligsprekingen uit het vijfde hoofdstuk van het evangelie van Matteüs uit.
Deze hongerdoek valt op door zijn helle licht, geel en oranje, warm oker en rood, Chinese kleuren. Een machtig kruis verbindt hemel en aarde. Daarin als in een zuil van licht Jezus als leraar met boven hen de Geest en onder hem vuur en in het lakstempel een tekst van de Chinese wijsgeer Lao Tse over water. Ze herinneren aan zijn doop in de Jordaan. 
In de medaillons vier 'zaligsprekingen'. Linksboven het 'zalig de barmhartigen die barmhartigheid zullen ondervinden' (Mt 5,7). Jinyuan beeldt hier het harde leven uit van een van de Chinese minderheden, het Yi (spreek uit li) volk. We zien een vrouw die aardappels zit te schillen, een boer die met zijn yak het land bewerkt, een vrouw die emmers aan haar juk hangt om water te gaan halen. Het zwarte kruis van de armoede overheerst hun leven.
Ook in het medaillon rechtsboven ontwaren we een kruis. Het handelt over degenen die vervolgd worden, in de gevangenis zitten (ook Jinyuan zag tijdens de culturele revolutie een arbeidskamp van binnen), over gerechtigheid. We zien een gehangene, een zuster die een gevangene bezoekt, de omtrek van een paleis, symbool van onderdrukking. De Chinese tekst luidt: aan de armen behoort het hemelrijk (Mt. 5,3).
De twee onderste medaillons   betreffen de zaligsprekingen over de treurenden (Mt 5,4) links en de vredestichters (Mt 5.9). We zien in de linkse scène een man en een vrouw die elkaar troosten en een leraar/priester met een groepje lezende kinderen, symbool voor een andere vorm van troost, educatie en wijsheid. In het rechtse beeldverhaal ontwaren we iets van Jesaia's toekomstprofetie: leeuw en (panda)beer, mensen en dieren bij elkaar, een vreedzaam gezin, zonnebloemen: vrede en geluk.
Harmonie tussen hemel en aarde, het goddelijke en het wereldlijke, tussen de mensen en de natuur en tussen de godsdiensten. Dat is wat Li Jinyuan in deze hongerdoek voorhoudt.

   
Meer informatie:
- Deze hongerdoek is alleen bij Misereor in Duitsland verschenen. Daar is ook info te verkrijgen.