De hongerdoek 'de weg naar de ander', uit 2006, is gemaakt door de Afrikaanse kunstenaar Amouzu Amouzu Glikpa en de Duitse kunstenares Resi Borgmeier. Dat op zich al is tekenend voor de verbondenheid van Zuid en Noord, van culturen en van man en vrouw. De hongerdoek werd door de Duitse bisschoppen afgewezen, maar is wel in Nederland en andere landen gebruikt.

duitsland-2006.jpg

Deze hongerdoek wil ook iets vertellen over de verbondenheid van God met mensen. Voor Hem zijn alle mensen gelijkwaardig, mannen en vrouwen, groten en kleinen, zwarten en witten. Allen zijn we kinderen van de ene God, broeders en zusters ook van Jezus. De kleuren van de hongerdoek gaan van links naar rechts in elkaar over. De lijnen lopen van rood via blauw weer over in rood. Ze symboliseren die verbondenheid; de overgangen zijn zo geleidelijke en subtiel dat het hele doek eenheid uitstraalt.

Links op de doek staan Adam en Eva. 'Als man en vrouw schiep God de mens' (Gen.1,27).Geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis heeft God de mens zijn eigen levensadem ingeblazen (Gen.1,26). Adam en Eva mogen leven in de Hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Maar de mens hield zich niet aan Gods gebod; hij at de vrucht van de boom van goed en kwaad en zo kwam de zonde in de wereld. De mens vervreemdt van God, aanbidt afgoden zoals geld, macht, roem, eerzucht en luxe. In plaats van betrokkenheid op elkaar, van naasten zijn, is er haat, afgunst en jaloezie tussen de mensen.
In het midden staan twee vrouwen afgebeeld: Maria en Elisabet. Ze spelen een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis. Uit Elisabet wordt Johannes de Doper geboren, de wegbereider, die oproept tot bezinning en tot ommekeer. Uit Maria wordt Jezus geboren. Zoon van God, heeft hij als mens onder mensen geleefd en ons de weg ten leven geleerd. Machtigen stoot hij van de troon, nederigen verheft hij (Lc. 1, 52) Hij was trouw aan Gods Woord en onderhield Zijn geboden en wetten.
Rechtsonder staat Jezus met een vrouw bij een bron in de stad Sichar, een Samaritaanse, iemand van minder allooi. (Joh. 4,) Jezus doorbreekt grenzen. Hij denkt anders dan wij, ziet geen verschil tussen mensen. Hij denkt niet in rangen en standen, in zwart en wit, in arm en rijk. Bij Jezus zijn mensen elkaars gelijken, naasten van elkaar in wie Gods liefde zichtbaar is.
Rechtsboven staat het kruis afgebeeld waaromheen de mensengemeenschap zich verzamelt. Door het kruis heeft Jezus de mens weer met God verzoend. Hij leerde ons hoe wij voortaan moeten leven. Hij wees ons de weg van dienstbaarheid en naastenliefde. Als we die weg gaan worden wij allen één in Christus.


Meer informatie:
- Ook bij deze hongerdoek is weer een informatiebrochure uitgegeven door Vastenaktie
- In het Werkboek voor bezinning en liturgie voor de Vastenaktiecampagne 2006 staat in hoofdstuk 3 een informatieve bezinning over de hongerdoek.