De hongerdoek van 2004 met als titel 'Ons dagelijks brood' is meer dan ooit een uitbeelding van waar het in de veertigdagentijd en de vastenaktie om draait: 'ons dagelijks brood delen'. Het doek is gemaakt door Pretta, Lisa, Karina, Adriana, Ros, Tania en Bernadette, zeven vrouwen uit verschillende Latijns Amerikaanse landen, die allemaal vastzitten in een vrouwengevangenis in Duitsland.

lat-amerika-2004.jpg

Hun uitwisseling van levens- en geloofservaringen leidde tot het hongerdoek. Ze bepaalden samen de inhoud en schilderden er elk een deel van om te laten zien, dat de mens niet van brood alleen leeft, zoals Jezus in het Lucas-evangelie zegt (Lc. 4,4).
De hongerdoek is als een uitvergroot beeld van een computerscherm. Het toont een aantal vensters, dat zou verschijnen als je via internet op zoek gaat naar informatie over mensen die leven aan de rand van de wereldsamenleving. Een aantal vensters is geopend, een aantal gaat nog schuil achter kleine iconen. Het beeldscherm zelf is rood, als symbool voor het vrouw-zijn van de maaksters. Het staat ook symbool voor de liefde, de kracht en energie die zij in zichzelf ontwaren. Voor het leven zelf ook, voor levensbloed dat kan stromen, maar ook kan
stollen door het verderf van strijd en dood waarmee de maaksters in hun leven werden geconfronteerd.
De hongerdoek staat ook voor dialoog. Het is het product van zo'n dialoog tussen de maaksters, de zeven vrouwen uit Latijns Amerika. Het is ook hun uitnodiging aan iedereen die naar het doek kijkt en luistert om met elkaar en hen in dialoog te gaan over hoe samen te werken aan een duurzame toekomst voor iedereen, in Noord en Zuid, in Oost en West, tussen arm en rijke, tussen vrouwen en mannen.  

Meer informatie:
- Brochure bij de hongerdoek 'ons dagelijks brood'. Met een korte beschrijving en enkele gebeden en gedachten. Vastenaktie, Den Haag, 2004.
- In 'Vast iets tot het uiterste toe', het werkboek voor bezinning en liturgie 2004 van Vastenaktie is hoofdstuk 4 aan de hongerdoek gewijd.
- 'Vasten, ontmoeten, delen'. Handreikingen voor bijeenkomsten en vieringen met groot en klein. Cor Geraets en Edward Skubisz. Uitgave: dekenaten Utrecht-Oudenrijn-'t Sticht.