De hongerdoek die in 2000 verscheen is geschilderd door de Indonesiër Suryo Indratno. Hij heeft zich gebaseerd op de oproep tot omkeer en inkeer die in de veertigdagentijd centraal staat. Hij ging uit van het jubeljaar 2000, waarin de kerken met een beroep op het Oude Testament opriepen het onrecht te herstellen, te breken met scheefgegroeide praktijken en een einde te maken aan het geweld dat mensen, gemeenschappen en naties elkaar aandoen.

indonesie-2000.jpg

 

Indratno schildert als Indonesiër, maar het zijn allerminst typisch Indonesische ervaringen die hij uitbeeldt. De wantoestanden en de onderdrukkende machten die hij hekelt komen niet alleen in Indonesië, maar over de hele wereld voor. Overal staan ze onder het oordeel van God, overal mogen arme boeren en boerinnen, arbeiders en arbeidsters zich verzekerd weten van zijn bescherming. Zo is deze hongerdoek waarschuwing en oproep, maar tegelijk ook een visioen van het Verbond van God met mensen, dichtbij en veraf.

Ook dit doek zit weer boordevol symboliek, oosterse en westerse, joods-christelijke en hindoeïstische-boeddhistische. De doek is opgebouwd in spiraalvorm. Aan de buitenkant heersen chaos en geweld, militairen met onbarmhartige laarzen, brandende moskeeën en kerken, uitbuiting van boeren. Aan de binnenkant bouwt zich een tegenkracht op: mensen bekennen zich tot elkaar, komen op voor hun rechten, gaan samen aan tafel. De bergboom tooit zich met zegeningen, godsdiensten verzoenen zich met elkaar. Middenin zien we een moeder die haar kind de borst geeft, vredigheid, symbool van hoop en toekomst.

De beweging in de doek verbeeldt het kloppend hart van schepping en leven, het kosmisch visioen van de harmonie van alles wat leeft. De beelden uit dat visioen kunnen ook de mijlpalen zijn op onze persoonlijke levensweg: recht en gerechtigheid voor kleingemaakte mensen, zorg voor het behoud van Gods schepping, de roep om vrede en strijd tegen dictatuur en tirannie, de uitbanning van de schuldenlast, een echte solidaire gemeenschap.

Mensen van verschillende culturen, godsdiensten en klassen hebben zich verzameld rond de tafel met rijst, voedsel voor allen. Opvallend is het aantal vrouwen op de doek: indrukwekkende vrouwen. Ook de gelijkheid tussen Gods dochters en Gods zonen moet in ere worden hersteld, zo lijkt de schilder aan te geven. Dat is een opdracht voor alle godsdiensten, afgebeeld met hun symbolen in de levensboom.


Meer informatie:
- 'Het nieuwe verbond. Hongerdoek voor een jubeljaar. Brochure met een korte beschrijving van en gedachten bij het doek. Uitgave: Vastenaktie, Oegstgeest, 2000.
- 'Je bent niet alleen op de wereld', werkboek voor bezinning en liturgie. Samengesteld door Stan Fritschy. Hoofdstuk 2 gaat over de hongerdoek. Vastenaktie, 2000.
- Werken met de hongerdoek uit Indonesië, OmkeerKatern hongerdoek, november 2000
- 'Je bent niet alleen op de wereld' weekendliturgie en parochiekatechese voor de veertigdagentijd 2000 (B-jaar). Samenstelling en uitgave: Diocesaan Missie Comité, Tilburg/ Goirle.
- Werken met de hongerdoek uit Indonesië. OmkeerKatern. Utrecht, 2000.