Hoewel afkomstig uit Duitsland en geschilderd door de Duitse kunstenaar/priester Sieger Köder, is het thema van deze doek de hele wereld, veelkleurig en multicultureel zoals die vandaag de dag is. Alle rassen en volken zijn erop vertegenwoordigd, ook alle godsdiensten. Het gaat over bijbelse verhalen, maar met beelden en symbolen van onze tijd.

 

duitsland.jpg  Linksboven verwijst de vrouw met het cymbaal naar Miriam, de zuster van Mozes en Aäron, die haar vreugde uitzingt wanneer muren instorten en prikkeldraad wordt gebroken rond gevangenschap en onderdrukking. Dat geldt voor het joodse volk in Egypte en voor alle onderdrukte volken waar ook ter wereld. In de ark van Noach, linksonder, zien we naast een witte mens, een Afrikaan, een Chinees en een Arabier. De ark drijft op de vervuilde zeeën. De duif met het groene takje symboliseert ook vandaag de hoop op betere tijden.

Aan tafel rechtsboven zitten niet de genodigden; die bleven weg met allerlei excuses. Aan tafel zitten de mensen die vandaag de dag op de straathoeken te vinden zijn, een verliefd stel, een zwarte, een indiaan, een Chinese, een kind. Voor hen allen wordt het brood gebroken. De mensen bij het water linksonder doen ons denken aan het bijbelverhaal van de Vijver van Betesda; telkens als het water in beweging komt proberen zieke en kreupele mensen erin te komen en genezing te vinden. De vrouw roept de Samaritaanse in herinnering die van Jezus levend water te drinken krijgt. Gedragen door medemensen vinden de zwarte man en de gekleurde vrouw genezing. Alleen de blinde lamme wacht nog op een helpende hand.

De kleuren van de regenboog zijn in elk van de taferelen terug te vinden en het gelaat van Christus wordt weerspiegeld in de beker en in het water. De lijdende Christus verbindt ook de taferelen uit het oude en het nieuwe testament. De kunstenaar wil ermee zeggen, dat zijn dromen van vrede (het prikkeldraad), zijn dromen van gerechtigheid (de overvloedige feestdis en het genezende water), en zijn dromen van de schepping (het groene takje en de regenboog), voor alle mensen van alle tijden zijn bedoeld.

Van Sieger Köder is bij Misereor eveneens een kruisweg verschenen, de zogenaamde Bensberger Misereor Kreuzweg. Ook die is niet in Nederland verschenen.

Meer informatie:
- 'Toekomstdromen'. Een beschrijving van de hongerdoek. Uitgave: Hongerdoeken, Den Bosch, 1996.
- 'De moeite waard', oecumenisch katecheseproject  voor onder-, midden- en bovenbouw in school en kerk. Samensteling: Katechetisch Centrum Eindhoven en SGO/Hoevelaken. Uitgegeven door SGO.
- Exegese en liturgie voor de vastentijd, B-jaar, bij de hongerdoek 'Toekomstdromen'. Samenstelling: Liedy Beneken Kolmer-Vrenzen, Jan Claveaux, Kees Koppers en Nico van Doorn. Uitgave: Hongerdoeken, Den Bosch, 1996.
- 'Hoop van buitengeslotenen', werksugggesties bij de hongerdoek van Sieger Köder.
- Dromen van een wereld in balans. Hoorspel. Bezinning bij de hongerdoek Toekomstdromen door Stan Fritschy. Uitgave van Vastenaktie, Hongerdoeken, Den Bosch en het Missiecentrum van het bisdom Den Bosch.
- Drie bijeenkomsten en vijf openingen voor een bijeenkomst of vergadering bij de Hongerdoek 'Toekomstdromen'. Samengesteld door Sjack Willemen en Nico van Doorn van het Dekenaal Overleg Katechese Tilburg. Uitgave: Hongerdoeken, Den Bosch.