Deze hongerdoek - een linosnede - is vervaardigd door Azariah Mbatha, een Zuid-Afrikaan, geboren in Zulu-land die nu in Zweden woont. Hij heeft aan den lijve ervaren wat het is om vreemdeling te zijn. Aan de hand van bijbelverhalen en gebeurtenissen uit Afrika en Europa beeldt hij de harde werkelijkheid van vreemdelingen en vluchtelingen uit. Maar hij verliest daarbij de hoop niet uit het oog, dat het ook anders kan, dat er ergens in de wereld ook een gastvrije plek is om te wonen. Met deze hongerdoek wil hij ons uitdagen om stil te staan bij de oorzaken waarom mensen huis en haard moeten verlaten en moeten vluchten. En hoe wij hen - helaas - vaak ontvangen en met hen omgaan.

z.-afrika-1994.jpg

 

 

 


Bovenaan links treffen we Abraham en Lot aan die met hun families en vee Ur verlieten om naar het beloofde land Kanaän te trekken. Bovenaan rechts zien we Mozes met de stenen tafelen op weg naar farao en daaronder leidt hij zijn volk weg uit Egypte. Onder deze twee bijbelse taferelen heeft de kunstenaar het leven in Afrika afgebeeld. Vele duizenden Afrikanen zijn op de vlucht voor oorlog of op zoek naar een beter leven: van het platteland naar de stad, van het ene land naar het andere, van Afrika naar Europa. Ze staan aan onze poort, worden in kampen opgeborgen en ook als ongewenste vreemdeling het land uitgezet. Maar ook - hier en daar - met open armen ontvangen en beschermd. Al een krans boven al deze taferelen sneed Mbatha allerlei symbolen van hoop, stromend water, bloeiende bloemen en vruchtdragende bomen, kudden dieren. Voor iedereen is er een plekje op aarde.

Azariah Mbatha heeft voor Misereor ook lino-snedes van kruiswegstaties vervaardigd. De afbeeldingen hiervan zijn niet in Nederland uitgebracht.

Meer informatie:
- 'De vreemdeling in ons midden'. Brochure met een korte beschrijving van het doek.  uitg.: Hongerdoeken, Den Bosch, 1994.
- 'De vreemdeling in ons midden'. Een handreiking voor bezinning. Uitg.: Hongerdoeken Den Bosch, 1994.
- 'God ontmoeten in de vreemdeling'. Brochure bij de meditatiedoek. Uitgave; Broederlijk Delen, Brussel 1994.
- De kunstenaar Azariah Mbatha. Uitg.: Hongerdoeken, Den Bosch
- De kunst van Afrikaan Azariah Mbatha, Theo Sundermeier, in Wereld & Zending, 2005,1.
   

  

 
Centraal  in de doek is het bijbelverhaal van de Emmaüsgangers afgebeeld. Het staat er in drie lagen: onderaan zien we de leerlingen met 'de vreemdeling' op weg naar Emmaüs, middenin openbaart Jezus zich aan hen als ze aan tafel zitten en boven verdwijnt hij uit hun gezicht, terwijl zij terugkeren naar Jeruzalem.