De Indiase artieste Lucy D´Souza liet zich voor deze hongerdoek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar gerechtigheid, naastenliefde en vrede; zij gaan de strijd aan tegen onderdrukking, onrecht en racisme; zij kiezen voor de armen en degenen die gevaar en risico lopen in deze wereld. Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf en in meditatie.

india-1990.jpg

 

 
Met de klok mee vanaf linksboven: Mirjam, de profetes en zuster van Mozes, viert samen met andere vrouwen de bevrijding uit de slavernij in Egypte (Ex. 15,19). Water halen is voor vrouwen in India dagelijkse arbeid.

De Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua redden de pasgeboren joodse jongetjes ondanks een bevel van farao (Ex. 1, 15- 21). In India zijn pasgeboren meisjes weinig in tel; velen sterven daarom jong.
De vreemdelinge Ruth blijft haar schoonmoeder trouw; samen rapen ze aren op het veld van Boaz om te overleven. (Het boek Ruth). In de dagelijkse strijd om het bestaan ligt in India de zwaarste last op de schouders van vrouwen.

Maria bezoekt haar nicht Elisabet. Beide vrouwen zijn in verwachting   en verheugen zich daarover zeer. De machtigen stoot Hij van hun troon en de eenvoudige verheft Hij. (Lc. 1, 41-56). De boom van de machtigen is geveld en uit de tronk van Jesse ontspruit een nieuwe loot.

De vrouw uit Kanaan, geen joodse, vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen. Als hij weigert houdt ze aan en hij geneest het meisje (Mc. 7,25 en Mt. 15, 22). Steeds meer vrouwen in India komen in het geweer tegen minderwaardige behandeling in wetgeving en samenleving.

Maria Magdalena raapt al haar moed bijeen en gaat naar het graf van Jezus. Zij is de eerste getuige van zijn verrijzenis en gaat deze lichtende boodschap aan de apostelen brengen die in angst en duister zich hebben opgesloten. (Joh. 20, 11-18). Ondanks alle problemen, achterstelling en onderdrukking blijven vrouwen in India getuigen van het leven.

 Meer informatie:
- India-Hongerdoek 'Bijbelse Vrouwen'. Brochure met een beschrijving van het doek. Uitg.: Hongerdoeken/Derde Wereld Den Bosch.
- De Hongerdoek uit India. Bijbelse Vrouwen als wegwijzers naar het Rijk Gods. Uitg. DPC Rotterdam, 1994.
- Overwegingen bij de hongerdoek uit India. Bijbelse vrouwen als wegwijzers naar God. Uitg. DPC Rotterdam. 1994.
- Werken met bijbelverhalen; uitgave:  Hongerdoeken, Den Bosch.
- Suggesties voor een viering bij de Hongerdoek 'Bijbelse Vrouwen'. Uitgave: Hongerdoeken, Den Bosch.  
- Bijbelse Vrouwen uit India, de weg van de minste weerstand. Een handleiding voor Kinderwoord- en Kindernevendienst en Liturgie. Het materiaal sluit aan bij
- De katechese-projecten 'Asha, Dewi en ik', voor de onderbouw; en 'Sita's droom' voor de midden en bovenbouw. Het geheel is uitgegeven door ondermeer Missio, de Nederlandse Missieraad en ZWO- afdeling van de protestantse kerken.
- Missionaire Agenda en Liturgie Katern nr. 12 Kiezen om te delen, vrouwen en mannen wereldwijd. Uitgave Nederlandse Missieraad. 1994/1995.
- 'Bijbelse vrouwenfiguren - wegwijzers naar het Rijk Gods'. Uitg. Broederlijk Delen, België 1990.
- 'Het Rijk Gods is als een vrouw', brochure bij de meditatiedoek. Uitg. Broederlijk Delen, België 1990. - 'Vrouwen wijzen de weg'. Meditaties rond een hongerdoek. Pastoraal team Klooster Wittem.
- Feministische theologie op het doek, de kunst van Lucy D´Souza. Gudrun Lòwner, Wereld & Zending 2005,1  

Lucy D´Souza maakte nog een andere schildering  rond hetzelfde thema: 'Het vrouwelijk gezicht van God'. Ook daarin gaat ze op zoek naar de ontmoeting van het christendom met het traditionele Indiase denken en geloven. Van dat werk is geen doek uitgebracht. Het Duitse Missio maakte er wel een educatieve diaserie van. Het doek is te vinden onder de knop 'nog meer hongerdoelen'. 

  

 
Middenin de doek nodigt een mediterende, in zichzelf gekeerde vrouw in de graankorrel  ons uit tot een reis naar binnen, tot inkeer in onszelf om de kracht op te doen voor de reis naar buiten, naar armen, onderdrukten en naamlozen. De bijbeltekst hierbij is Lc. 13, 21 en Joh. 12,24.