Deze hongerdoek is geschilderd door de Kameroenese kunstenaar René Tchebetschou. Hij liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika met nadruk op zijn eigen land Kameroen. Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.

kameroen-88.jpg  Onze Vader die in de hemel zijt. Hemel en aarde vormen voor de Afrikanen een kosmische eenheid. God is overal. Op het doek zie je zijn gezicht in de oranje maskers en Jezus zie je midden tussen de mensen, herkenbaar aan zijn oranje kleding. Hij is bij de levenden, maar ook bij de voorouders waarvoor op de rand van het hongerdoek de maskers symbool staan. Hij staat in het leven van de mensen en hij is middelaar bij God, helper in vreugde en lijden elke dag.

Uw rijk kome, uw wil geschiede. Christus is bij mensen als zij samenkomen om te eten, midden boven. Iedereen krijgt haar of zijn deel, ook het kind, ook de dieren. En wanneer de mensen feesten, het beeld daaronder, geeft Christus het ritme aan op zijn trommel.

Geef ons heden ons dagelijks brood. Mensen werken en zwoegen voor hun dagelijks brood. Ze zaaien, oogsten, malen, en bereiden het voedsel, Ze worden geboren en ze sterven.

Vergeef ons onze schuld en leid ons niet in bekoring. De volheid van het leven wordt bedreigd, zoals op het doek aan weerskanten te zien is.   Door ziekte, corruptie, drankmisbruik en uitbuiting; en door de vervreemding die van buiten komt in onderwijs, verstedelijking, en voedsel dat niet in het land zelf wordt geproduceerd.

Maar verlos ons van het kwade. Het leven, het goede, maar ook het kwade speelt zich af binnen de kring van God en de voorouders. Zij beschermen mensen tegen het kwade. Maar daarvoor moet de Afrikaanse gemeenschap wel haar voorouders en God in ere houden door Jezus in haar midden op te nemen. Zo zullen zij worden verlost van het kwaad en blijven ze opgenomen in de Afrikaanse levenskring.

Meer informatie:
- De Hongerdoek uit Cameroun, brochure met een korte beschrijving; uitgave: Vastenaktie.- 'Het volle leven', een meditatiedoek uit Cameroun. Uitgave: Hongerdoeken, Den Bosch.
- 'Het Onze Vader in een Afrikaanse context', Nazaire Bitoto Abeng. Uitgave: Hongerdoeken Den Bosch.- De hongerdoek uit Cameroun, werkboek met exegese en preeksuggesties voor de vastentijd (A-jaar). Uitgave: Hongerdoeken/Derde Wereld Den Bosch, 1989.
- De hongerdoek uit Cameroun. Werkboek met exegese en preeksuggesties voor de vastentijd (B-jaar). Uitgave: Hongerdoeken/Derde Wereld Den Bosch, 1990. Met aandacht voor het schuldenvraagstuk.
- 'Volheid van leven'. Handreiking aan MOV- en liturgiegroepen van het dekenaat Goirle/Tilburg voor de vastenaktie 1990 (A-jaar).
- Katechese-project 'samen in de kring' voor de onderbouw; 'Hij is onder ons' katechese-project voor de midden- en bovenbouw. Samengesteld door districtskatecheten in Oostelijk Brabant. 1990.
- Baka-pygmeeën: 'Seiko en zijn vriendjes', katechetisch materiaal voor de onderbouw; 'de ogen van de boom' voor de middenbouw; 'de slang en het kwaad' voor de bovenbouw. Met een bronnenboek voor de leerkracht. Samenstelling: Missio Kinderen en Mondiale Werkplaats.
- Missionaire Agenda nr. 7, 'Kiezen voor solidariteit met de armen', 1989/1990.
- Liturgie Katern bij de Missionaire Agenda nr. 7 met liturgische handreikingen rond het Hongerdoek-thema 'volheid van leven'.  
- Vieringen missiedag kinderen (1989 en 1990) wereldmissiedag (1989) in het Liturgie Katern bij de Missionaire Agenda.
- De Hongerdoek van Kameroen, Jan Maasen, in Wereld & Zending 1990, 4.