De belangrijkste symbolen van deze doek zijn een voet en handen. De voet voor het samen-op-weg-zijn en de handen als symbool van onderlinge solidariteit en verbondenheid.

peru-1986.jpg  


Tijdens een aantal bezinningsdagen over de vastentijd vervaardigde een groep boeren en boerinnen in Santiago de Pupuja, Peru de afbeeldingen van deze hongerdoek. De groep wilde alleen maar meewerken aan een hongerdoek als het een proces van binnenuit zou mogen worden Ze hadden hun eigen vragen. Lukt het ons met Christus op weg te gaan, omringd door geweld en vervolging, in grote nood? Kunnen we samen broederlijkheid tot stand brengen, ondanks alle hebzucht, egoïsme en geweld! Kunnen wij weerstand bieden om geen geweld met geweld te vergelden?

Het is daarmee een doek geworden waarin de eigen geschiedenis van de boerinnen en boeren van Santiago de Pupuja wordt verteld. Het is een doek over hun angsten en hun hoop, maar ook een uitnodiging aan ons in het Westen om als bondgenoten mee op weg te gaan.

Evenals bij de Ethiopische doek wordt de tocht van het Volk Gods spiraalsgewijs afgelegd, te beginnen linksboven. Elk tafereel illustreert een bijbeltekst die op de vastenzondagen van het C-jaar wordt gelezen.

Meer informatie:
- Informatiebrochure 'Bondgenoten onderweg' met beschrijving;  in 'pastoraal katern' 1986, uitgegeven door Vastenaktie. In dit katern is ook een kinderviering opgenomen rond het Hongerdoek.
- De hongerdoek uit Peru, een werkboek. Samenstelling DPC, Rotterdam. Voor de veertigdagentijd 1989, C-jaar.
- Overwegingen bij de hongerdoek uit Peru. Uitgave: DPC Rotterdam. 1988.
- 'Voetje voor voetje', katechese voor de onderbouw; 'stap voor stap', katechese voor de middenbouw; Katechetisch Centrum Veghel. 'Op weg met de hongerdoek' voor de bovenbouw, werkgroep katechese, Rotterdam.
- Vijf vieringen met kinderen rondom de Peruaanse meditatiedoek, Vastenaktie Zeist.