De Indiase kunstenaar Jyoti Sahi is ook (zie Indiadoek 1976) de maker van dit doek. In veel kerken en conventen in India is werk van hem te zien.

india-1984.jpg


Jyioti plaatst in dit hongerdoek Jezus temidden van de armen en uitgeslotenen van de Indiase samenleving. Met zijn donkere huid is hij een van hen. Maar door hem kiest God voor de armen. Hij is het levend water, het licht van de wereld, de verrijzenis en het leven, zoals Johannes in zijn evangelie schrijft. Dit hongerdoek is oorspronkelijk voor het A-jaar gemaakt.
Het hongerdoek heeft een aantal opvallende elementen uit de wereldgodsdiensten die in India voorkomen: islam, hindoeïsme, boeddhisme en christendom. Linksboven schilderde Jyoti Sahi een islamitisch mausoleum met graven eromheen, en met daarbij de uit de dood opgewekte Lazarus. De paria's, de dalits, de onaanraakbaren daaronder wonen vaak op de minste plekken in de dorpen waar ook de begraafplaatsen zijn. Gods lichtstraal verlicht ook hen.

Het water (van de heilige rivier de Ganges!) neemt in het hindoeïsme een heel belangrijke plaats in, ook op dit hongerdoek. Het water is levend water, de dood wordt overwonnen, de armsten krijgen er het eerst van te drinken. In de mandorla, de waterdruppel, heeft Jyoti de zus van Lazarus afgebeeld, Maria de luisterende. Rechts op de afbeelding zien we de Samaritaanse putten uit de stroom van het leven water dat Jezus is.
Rechts op de afbeelding is ook Mozes te zien als een Indiase wijze; de amaltusboom en de vaas met lotusbloemen wijzen op de heiligheid van de plaats.


Meer informatie:
- 'Leven gevend water', brochure met beschrijving. B-jaar. Vastenaktie, Amersfoort.
- De Hongerdoek uit India. Hulp voor prediking en liturgie. T. Thomassen/C. 't Mannetje, Rotterdam, 1986.
- Overwegingen bij de hongerdoek uit India, idem.
- 'Ik zie wat jij niet ziet', katecheseproject voor de onder- en middenbouw; een uitgave van de Werkgroep Katechese Rotterdam.  
- 'Stromen van het leven', voor de bovenbouw; een uitgave van Katechetisch Centrum Den Bosch.
- 'In de grote levensstroom'. Werken en bezinnen rond de Indiase meditatiedoek. Uitg.: Broederlijk Delen, 1991.
- 'Werken met bijbelverhalen'. Uitgave: Hongerdoeken, Den Bosch. 1991. Daar verscheen ook een werkboek voor preek en verkondiging in het A-jaar.
- Jyoti Sahi's nieuwe christelijke beeldtaal. Stefan Belderbos in Wereld & Zending 2005,1
- 'Christus als de God van de dans'. Jan Brock in Bijeen, mei 1982
- 'Leven gevend water', Samenwerken rond het hongerdoek uit India. Herman Raterman en Cor van den Brand. In School en Godsdienst, 1987, 3.
-  De komende MZK, Mensen met een Missie-kalender van 2010 is ook geschilderd door Jyoti Sahi. Hij verschijnt in septmber 2009.