De hongerdoek die de Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry schilderde is een van de bekendste. Hij schilderde de bijbelse wereld zoals die wordt verstaan door zijn landgenoten: de bijbel en de hedendaagse wereld staan tegenover elkaar, de bijbelse leer tegenover de zaken van deze wereld.

haiti-1982.jpgMeest in het oog springend is de lijdende Christus aan de levensboom. Jezus is ook nog in vijf andere taferelen aanwezig, herkenbaar aan zijn oranje-rood gewaad. Hij lijdt mee met mensen, wijst hen de weg en zit met hen aan tafel.

Het doek bevat negen taferelen verdeeld over drie horizontale stroken. De onderste blauwe strook laat ons kennis maken met (boot)vluchtelingen, met oorlog en hebzucht. Die strook duidt op helse zaken op de weinig rooskleurige situatie waarin de wereld en Haïti in het bijzonder verkeert. In de middelste lichtgroene strook staat Jezus centraal als leraar en verlosser die hoop geeft en bevrijding brengt. De bovenste lichtgele strook verwijst naar hemelse, naar goede waarden, mensenrechten, het geluk van het aartsparadijs en van samen delen aan de wereldtafel.

En dat alles speelt zich af onder de regenboog, symbool van het verbond van God met zijn volk.

Oorspronkelijk bedoeld voor het liturgische A-jaar.

Meer informatie:
- Brochure met beschrijving. Uitg.: Hongerdoeken, Den Bosch.Bij de Haïti-hongerdoek zijn verschillende katecheseprojecten verschenen.
- 'Leven onder de regenboog' op weg naar Pasen. Katechetische Centrum Den Bosch
- 'Leven onder de regenboog', schoolkatechese voor onder- midden- en bovenbouw van de basisschool. Het project is een uitbreiding van bovenstaande en in 1985 gemaakt door de toenmalige districtskatecheten van Oost-Brabant. Er zit ook een liturgisch gedeelte bij (b-cyclus) met suggesties voor de weekendliturgie en voor andere vieringen en bijeenkomsten.
- 'Handreiking rond de Haïtiaans hongerdoek'. Katecheseproject voor de basisschool van de districtskatecheten in de regio Helmond. Asten 1984.
- 'Leven onder de regenboog'. Handreiking gezinsvieringen/kindernevendiensten. Jac. van Oppen. 1986.
- Vijf thematische gebedsdiensten/lijdensmeditaties rond de Haïtiaans Hongerdoek. Samengesteld door Jac. van Oppen en uitgegeven door Pastoraal Centrum in Asten.
- 'Aan de vruchten ken je de boom'. Een katechese-project voor de basisschool bij de Haïtiaanse hongerdoek, samengesteld door de districtskatecheten van de regio Eindhoven. Twee delen, onderbouw en bovenbouw, en een deel liturgie.
- De Hongerdoek uit Haïti, een werkboek voor parochiekatechese, uitgegeven door het DPC van het bisdom Rotterdam in 1987 voor het B-jaar 1988. In 1990 is daar voor het B-jaar 1991 nog een supplement op verschenen met aandacht voor de schuldenproblematiek. In 1987 ook uitgegeven door het Hoger Katechetisch Instituut in Nijmegen.
- 'Leven onder de regenboog', samenwerken rond de Haïtiaans Hongerdoek. Ger Luttels in School en Godsdienst, 1987, 3.