In de serie hongerdoeken is de hongerdoek 'Levende Gerechtigheid' iets aparts. Misschien moet het anders gezegd worden. De hongerdoeken die de afgelopen jaren zijn vervaardigd vinden hun oorsprong in een doek als deze. Het is een hongerdoek uit de late Middeleeuwen en stamt uit Zwitserland. Het wordt ook wel het hongerdoek van broeder Klaus genoemd, omdat het voortkomt uit de traditie die rond de heilige Nicolaas van Flühe zijn oorsprong vindt. Het werd oorspronkelijk in 1980 uitgebracht, en in 1998 heruitgegeven.

middeleeuws-1980.jpg


Gebeurtenissen  uit het Nieuwe Testament zijn afgebeeld inde ronde medaillons. Met de klok mee vanaf midden onder: de aankondiging van Jezus geboorte aan Maria, zijn geboorte, zijn terugkeer aan het einde der tijden, zijn gevangenneming, zijn kruisiging en een afbeelding van de eucharistie. Onder in de medaillons staan de symbolen van de werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de vreemdelingen onderdak verschaffen, hongerigen te eten en dorstigen te drinken geven, de gevangenen bevrijden, de naakten kleden en de doden begraven. De symbolen van de vier evangelisten vullen de hoeken.

Links en rechts van deze hongerdoek zijn ter actualisering vier illustraties aangebracht die betrekking hebben op vrede en gerechtigheid nu. In het midden staat Jezus als de Christus-Koning. Als Zoon van God is hij ten diepste aanwezig in de geschiedenis van de wereld en van de mensen. Deze hongerdoek is een uitnodiging om na te denken over de verhouding tussen gerechtigheid en barmhartigheid, tussen ons geloof en de daden van het geloof.

Meer informatie:
- Gedachten bij de Hongerdoek 'Levende Gerechtigheid'. Een brochure met een korte beschrijving van en gedachten bij het doek. Uitgave: Hongerdoeken Den Bosch.
-Werkboek 'God doen'. Levende gerechtigheid en barmhartigheid bij het hongerdoek van broeder Klaus. Het werkboek bevat suggesties voor zes bijeenkomsten telkens rond een van de werken van barmhartigheid. Samenstellers Wil Matti, Edward Skubisz.
- Zie ook het tijdschrift 'Diakonie en Parochie', dat in de jaargangen 2003 en 2004 de werken van barmhartigheid onder de loep nam.
- 'Bij wijze van spreken'; over de Werken van Barmhartigheid in onze huidige globale samenleving. Missionaire Agenda, jrg. 22, nr 4.