Deze hongerdoek werd geschilderd door Alemayehu Bizuneh in de oude Ethiopische schildertraditie. Door middel van vijf bijbelse motieven zoekt hij naar een antwoord op de vraag van het lijden - in Ethiopië dagelijks aanwezig - en roept hij op tot bekering, tot anders gaan leven.

1978-ethiopie.jpg

Bizuneh beeldt daarvoor elf bijbelse taferelen uit, die hij spiraalsgewijs naar het midden toe uitwerkt. Het vertrekpunt is de broedermoord, het verhaal van Kaïn en Abel, in twee taferelen. Daarnaast het bijbelverhaal van Noach en de zondvloed. In vier schilderingen laat hij daarna zien, hoe de ontmoeting verloopt tussen de tollenaar Zacheüs en Jezus. Daarna maken we kennis met het optreden van Jezus: we zien hem lammen genezen en het wonder van de broodvermenigvuldiging. In het hart van het doek worden twee motieven in elkaar gevlochten: de Lijdende Dienstknecht staat in de druivenpers met daar rondom afbeeldingen van schendingen van mensenrechten en martelingen:   Jezus' bloed verbindt de verschillende taferelen met elkaar.

 

Meer informatie

- Brochure met beschrijving. Uitgave:  Stichting Hongerdoeken Den Bosch.
- Schoolkatechese-project 'hand over hand'. Voor onder-, midden- en bovenbouw. Samengesteld door districtskatecheten van Noord-Oost Brabant. Er is ook een vieringenboek bij.
- 'Leven Maken', schoolkatechese voor 4 - 12-jarigen. Katechetisch Centrum Tilburg, 1984.
- 'Breken en delen', een Vasten-Pasenproject. Katechetisch Centrum Den Bosch/Vught, 1986.
- Katechese-project bij de Ethiopische Hongerdoek, voor onder-, midden- en bovenbouw. Katechetisch Centrum Eindhoven
- Een platenbijbel uit Ethiopië. Lolke Osinga, Zendingsbureau Oegstgeest.