Togo, 2011, GOD ONDER ONS 

De Hongerdoek van 2011 heeft de werken van barmhartigheid als thema en vertrekpunt. Vanuit het 25ste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs neemt de Togolese kunstenaar Sokey Edorh de rafelranden van de mondiale samenleving onder de loep, vooral toegespitst op Afrika. Hij laat de informele samenleving echter niet alleen zien als onderontwikkeld en armzalig. Integendeel: hij toont ons, hoe ook in de slums mensen met elkaar hun leven in handen nemen en vorm geven.
 


In het licht van Gods Geest, midden boven, en een zetel, Gods troon, zien we hoe zieken worden bezocht en te eten krijgen, maar ook een protestmars met een kruis tegen honger, dorst en armoede; iemand die in de gevangenis zit en aan de andere kant een schooltje: werken van barmhartigheid. De thema's van de hongerdoek zijn de mensonwaardige omstandigheden in de sloppenwijken. Dat is duidelijk. Te zien is, hoe de formele stad oprukt met zijn - voor de armen onbetaalbare - flats; hoe industriële complexen de slumbewoners bedreigen. Maar het is een vrouw, een hard werkende vrouw die met haar watervoorraad bijna van het doek lijkt af te lopen, die vooral de aancdacht trrekt. Niks onderdanigheid, afhankelijkheid. Het is niet allemaal armoede en ellende in de krottenwijken. Er gebeuren een heleboel positieve dingen die in de economische cijfers van de Verenigde Naties niet zijn terug te vinden. Dingen die met een mooi woord de 'informele economie' heten. Ook economie, waarin heel wat omgaat. Ook in de slums leven en werken mensen: ze kopen en verkopen, gaan naar school, bidden samen en helpen elkaar. Vrouwen werken op stukjes grond, weven hun kleren. Mannen vissen, er rijden taxi's. Kinderen spelen met hoepels en zelfgemaakte autootjes. Het is allemaal te zien op de hongerdoek.
Sokey Edorh heeft er een kleurige collage van gemaakt. Onder de azuurblauwe lucht heeft hij een alledaags Afrikaans tafereel geschilderd. Allerlei materiaal heeft hij er voor gebruikt: Niet alleen (acryl)verf, ook golfkarton voor de golfplaten waaruit de krotten veelal zijn opgetrokken. En zand, aarde, de rode aarde van Afrika. De kunstenaar heeft die speciaal voor dit schilderij meegenomen uit zijn geboortedorp, Tsevié in Togo, en gebruikt toen hij de hongerdoek in Aken, Duitsland schilderde.
Sokey Edorh hoort tot de toonaangevende hedendaagse kunstenaars in Afrika, die zoals zovelen van zijn collega's niet meer in Afrika werken, maar in het Westen. Maar in zijn schilderijen verloochent hij niet zijn afkomst en herkomst. Zijn werken zijn een scherp commentaar op het leven in Afrika en ook deze hongerdoek is daar een voorbeeld van. De kunstenaar wil vooroordelen en clichés doorbreken. Afrika is niet alleen het continent van armoede en ellende, van onderdrukking en slecht bestuur. Er is ook een ander Afrika: een Afrika van ondernemende mensen, van sterke vrouwen, van hulpvaardigheid en saamhorigheid. Een Afrika waar God aanwezig is.
Meer informatie over de Hongerdoek is te vinden op de website van Vastenaktie: www.vastenaktie.nl/plaza. Meer informatie over de kunstenaar op diens website: www.sokeyedorh.com.