Ontworpen en geschilderd door leden van de Vereniging Scala, een groep leken die zich verbonden voelen met de congregatie van de paters redemptoristen.hd1-1536px.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doek laat een reeks beelden zien over de spanning en het verlangen die mensen tegenkomen die op zoek zijn naar wat heilig is. Wat is heilig in ons leven, in het leven? En: waar wordt de heiligheid van het leven bedreigd? Centraal gaat een deur open, en bij de trap (scala) komen mensen kijken in de ruimte van Scala:
- Links boven: dreigend gevaar: een mens wordt verslonden door een monster.
-  Rechts boven: een leeuw en een lam die vredig naast elkaar staan.
- Tussenin drie vrouwenhoofden met blinddoeken. Zij verbeelden Vrouwe Justitia - links bevooroordeeld met een open oog en rechts zonder rechts met twee emmers met bloed in de hand.
- Links: het bloed dat vloeit vanwege het onrecht aangedaan door oorlog, geweld, rampen.
 Rechts: het bloed van mensen die zich inzetten voor gerechtigheid, in het spoor van Jezus.
- Links onder: een tv die zicht geeft op de wereld, en dus ons beeld van de wereld beïnvloed. Maar wordt de werkelijkheid van de mensen die men daar tegenkomt recht aangedaan?
- Rechts onder: het symbool Yin-Yang, beeld van evenwicht tussen verschillen, maar hier met een prikkeldraad dat de overbrugging van verschillen bemoeilijkt.